Điều khoản dịch vụ tại Ford Bình Phước

Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của Ford Bình Phước.

Chào mừng bạn tới trang thông tin điện tử của Ford Bình Phước tại địa chỉ Ford Bình Phước. Bạn hãy tin tưởng rằng chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của bạn. Lưu lượng và thể loại thông tin tiếp nhận phụ thuộc vào việc bạn sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi như thế nào. Thông tin có thể sẽ được lưu lại và sử dụng để tăng cường hơn nữa quan hệ của chúng tôi với bạn Mời bạn hãy dành ít phút đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu xem thông tin được sử dụng như thế nào và các biện pháp cụ thể mà Ford Bình Phước áp dụng nhằm bảo vệ thông tin cá nhân cho bạn. Phần này nêu rõ các chính sách của Ford Bình Phước trong việc xử lí những thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn.

1. Cam kết bảo mật

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi thông qua Website này. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Quý khách đã cung cấp được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

2. Lưu trữ thông tin

Chúng tôi có thể thu nhập thông tin về Quý khách và máy tính của Quý khách bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà khách hàng chủ động cung cấp cho chúng tôi hoặc bạn gửi đến Website hoặc thông tin mà chúng tôi có được do khách hàng trả lời email được gửi từ chúng tôi. Các thông tin do khách hàng khai báo cho chúng tôi trong quá trình làm việc như: đăng ký tài khoản, liên hệ với chúng tôi… cũng sẽ được chúng tôi lưu trữ phục vụ công việc chăm sóc khách hàng sau này.

3. Trách nhiệm của chúng tôi

Trang thông tin điện tử này do Ford Bình Phước cung cấp và chỉ được dùng vào các mục đích thông tin. Sử dụng hoặc tải về các dữ liệu có trong trang thông tin điện tử này nghĩa là bạn đã đồng ý tuân theo các điều khoản dịch vụ được nêu lên trong bản Chính sách bảo mật này của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản dịch vụ ấy, bạn không nên sử dụng hoặc tải các tài liệu về từ trang thông tin điện tử này.

4. Trách nhiệm của bạn

Nếu bạn chấp nhận tuân thủ các điều khoản dịch vụ đặt ra trong bản Chính sách bảo mật, Ford Bình Phước sẽ cho bạn quyền truy cập nhất định và sử dụng trang thông tin điện tử cùng với các thông tin, hình ảnh và các đoạn trích, v.v…. Bạn phải cam kết không làm gián đoạn hoặc có ý định làm gián đoạn việc điều hành trang thông tin điện tử này dưới bất cứ hình thức nào.

Ford Bình Phước trao quyền giúp bạn xem xét và tải về các tài liệu tại trang thông tin điện tử này theo nhu cầu cá nhân, nhưng bạn cần cam kết không được sử dụng với mục đích thương mại. Quyền hạn này cũng không đồng nghĩa với việc chuyển giao quyền sở hữu những tài liệu hay các bản sao và phải tuân thủ những giới hạn sau đây:

  • Với mọi tài liệu tải về, bạn phải giữ lại tất cả quyền tác giả và các thông báo về quyền sở hữu khác của các tài liệu này.
  • Bạn không được sửa đổi tài liệu dưới bất kì hình thức nào hoặc sao chép hoặc công bố công khai, trình bày, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu đó với mục đích thương mại hoặc truyền bá.
  • Bạn không được phép chuyển các tài liệu này cho bất cứ người nào trừ khi bạn đã thông báo với họ, và họ đã chấp thuận, các nghĩa vụ phát sinh từ các điều khoản dịch vụ sử dụng đã nêu tại Chính sách bảo mật của chúng tôi.

5. Cam kết với chúng tôi

Trang thông tin điện tử này, bao gồm cả các tài liệu của nó, được các quy định về luật bản quyền của Việt Nam và các hiệp ước về bản quyền trên thế giới mà Việt Nam có tham gia bảo hộ cho dù lưu ý về bản quyền có hay không xuất hiện trong các tài liệu. Bạn phải tuân thủ tất cả các quy định về bản quyền nêu trên khi sử dụng trang thông tin điện tử này và ngăn chặn mọi sự sao chép bất hợp pháp các tài liệu này. Ngoài trừ được quy định trong Chính sách bảo mật, Ford Bình Phước không thừa nhận bất kì quyền hạn ngầm định hoặc công khai, dưới bất kì hình thức bằng sáng chế (patent), nhãn hiệu hay bản quyền nào.

6. Lưu ý nhãn hiệu

Tất cả các nhãn hiệu hàng hoá hiển thị trên trang thông tin điện tử này là những nhãn hiệu của Ford Bình Phước hoặc được Ford đồng ý sử dụng tại Việt Nam. Những thương hiệu này bao gồm, tên các dòng xe như “Fiesta”, “Laser”, “Focus”, “Mondeo”, “EcoSport”, “Escape”, “Everest”, “Ranger” và “Transit”; các khẩu hiệu, các logo và biểu tượng. Nghiêm cấm việc sử dụng trái phép bất cứ nhãn hiệu hàng hoá nào đã nêu tại trang thông tin điện tử này

Ford Bình Phước, Đăk Nông, Đồng Nai, Bình Dương